Bezpečnost a sport

Ing. Pavel Dopita, LL.M. MBA

56 let

zastupitel Prostějova, specialista IT, vysokoškolský učitel.

 

Pracuje v oblasti IT, správa serverů a sítí. V rámci vědecké práce na vysoké škole přednáší a publikuje v oblasti bezpečnosti. Autor modelu bezpečného koridoru v rámci městského dohledového kamerového systému (MDKS*). Řeší právní aspekty instalace a provozu kamerových systémů.

Stále aktivní sportovec, OCR závody a triatlon. Propagátor street workoutů, jako šance mladých lidí proti závislosti na drogách. Osobní příklad, kdy za rok 2019 byl vyhlášen Sportovní hvězdou prostějovských médií.

V roce 2018 kandidoval do Senátu ČR a v roce 2019 do Evropského parlamentu. V zastupitelstvu města Prostějova působí v kontrolním výboru a sportovní komisi. Jeden z iniciátorů vzniku pracovní skupiny pro bezdoplatkovou zónu v Prostějově, který navrhla SPD.

Bezpečné ulice pro slušné lidi!

Bezpečnost občanů na ulicích našich měst se liší lokalitu od lokality, ale obecně se dá říct, že se zhoršuje. Roste agresivita bezdomovců, místně řádí dětské gangy, jsou přepadáváni starší lidé. Zde již nic jiného, než represe nepomůže. Uplácet lumpa za to, že nebude dělat lumpárny již v minulosti několikrát selhalo.

 • Chytrý kamerový systém – vybudování bezpečného koridoru. Jedná se o takovou trasu, která spojuje dvě či více důležitých míst ve městě a je pod dohledem MDKS*. Zde se občané musí cítit bezpečně.
 • Více strážníků v ulicích na základě zpětné vazby přes pocitové mapy. Podpora většího počtu okrskových strážníků v rizikových lokalitách.
 • Vytlačit negativní jevy, jako například bezdomovce a nepřizpůsobivé, z center měst na periferii a do specializovaných zařízení. Podpora azylových domů a center. Nikdo nemusí žít na okraji společnosti, ale musí chtít šanci využít. Práva jednoho končí tam, kde začínají práva druhého.
 • Policie má naši podporu! Za ni musí být vždy na straně slušných lidí!

Dětem sport, ne drogy!

Je smutnou skutečností, že dnes jsou drogy dostupné již na základních školách, o těch středních ani nemluvím. Jedna z cest, jak tomu zabránit je represe, druhá motivace. Právě tu chceme nabídnout my.

 • Podpora výstavby venkovních sportovišť. Ta se musí budovat v každé čtvrti. Práce s dětmi je šancí, jak je uchránit před drogami. Propagace workoutu jako cesty zdravého rozvoje mladého člověka.
 • Využití školních tělocvičen a venkovních sportovišť širokou veřejností. Informační systém využitelnosti kapacit. Kdo chce sportovat musí mít možnost. Sport nejsou jen velké profesionální kluby, ale je to zejména každý, kdo chce něco udělat pohybem pro svoje zdraví. Podpora cyklostezek.
 • Proplácení sportovních kroužků dětem ze sociálně slabších rodin. Podpora sociálních programů v rámci sportovních komisí. Ukázat těmto dětem, že je o ně zájem.

 

Volební hesla:

Bezpečné ulice pro slušné lidi!

 • Chytrý kamerový systém
 • Více strážníků v ulicích
 • Vytlačit negativní jevy z center měst

Dětem sport, ne drogy!

 • Podpora výstavby venkovních sportovišť.
 • Využití školních tělocvičen a venkovních sportovišť širokou veřejností.
 • Proplácení sportovních kroužků dětem ze sociálně slabších rodin.