Doprava a moderní infrastruktura

Ing. Pavel Jelínek, PhD.

je absolventem Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, dnes Žilinská univerzita, v oboru Stavba a obnova železnic. Vzhledem k úspěchům v celoarmádních soutěžích v oblasti IT následně na Vojenské fakultě VŠDS učil tento progresivní obor až do rozdělení našich zemí. Potom se téměř dvacet let věnoval podnikání v oblasti IT ve firmě MERIT GROUP a.s.

V současné době je poslancem PS PČR pro Olomoucký kraj a krajským zastupitelem za SPD.

 

Pane poslanče, co byste změnil v dopravě v Olomouckém kraji?

Doprava je důležitá součást jak ekonomiky, tak i každodenního života. Na dopravu je vydáváno v rámci kraje velké množství financí. Většina slibů vlády zůstává nerealizována. Jen v roce 2019 slíbila vláda na opravu silnic druhé a třetí třídy pro všechny kraje čtyři miliardy, a nakonec byla vyčleněna sotva polovina. Nicméně nejde jen o nedostatek financí, ale i o to, že správa silnic opravuje i úseky, na kterých to není tak nutné a penězi se tak údajně plýtvá. Neustálý evergreen špatného stavu vozovek, obchvaty obcí, tangenty, silnice 35 Pardubice-Mohelnice, D1 úsek M1 Říkovice-Přerov, D55 usek M5 Olomouc-Kokory a další lze řešit produktivním vynakládáním financí. Chceme vyvinout tlak kraje na změnu zákona o zadávání veřejných zakázek pro preferenci lokálních dodavatelů a zaměstnanců tak, jak je to např. v legislativě Rakouska, který by byl v současné době potřeby podpory naší ekonomiky jedním z řešení. Snížení nákladů by přinesla i větší koordinace rekonstrukcí silnic mezi ŘSD a Správou silnic OK.

Vytvoření jasného a přehledného systému informování občanů a samospráv o dopravních opatřeních včetně grafické mapy se zakreslením plánovaných a probíhajících akcí včetně objížděk by ušetřilo lidem v peněženkách více peněz za běžný život. Tímto ušetřením pohonných hmot uděláme i více pro životní prostředí, než utrácením za nesmyslné elektromobily, tak jak nás k tomu nutí Evropská unie.

Další oblastí je dopravní obslužnost. Při vyjednávání dopravní obslužnosti je nutné vyžadovat rozšíření dopravních prostředků o malé autobusy a dodávkové automobily. Zlepšením produktivity by nemuselo docházet k neoprávněnému zvyšování doplatků obcí na dopravní obslužnost a opět ušetření peněz pro občany. Každodenní dojíždění do práce, školy, za zdravím i kulturou musí být řešeno hromadnou dopravou a ne individuální automobilovou dopravou, která klade obrovské nároky na parkovací plochy, které mohou být využity pro zeleň.

V rámci hromadné dopravy na území kraje máme pořád velmi složitý systém jízdenek. Dopravci si navzájem neuznávají jízdenky. SMS jízdenku v rámci krajského města nemůžete využít v příměstských spojích. To zbytečně zvyšuje počet spojů MHD a vytahuje peníze z občanů za jízdné. V době možnosti mobilních aplikací, které mohou přesně spočítat občanům jízdné z nástupní po cílovou stanici je s určitou nadsázkou „vrcholem technologie“ SMS jízdenka, a to jen na velmi malém území kraje naprosto nedostačující.

S dopravními stavbami je úzce spjatá i moderní telekomunikační infrastruktura. Doplněním všech liniových staveb o přípravu na uložení optických kabelů vytvoří podmínky pro vybudování rychlého internetu na území celého kraje. Optika jako určitá alternativa 5G sítí na rychlý internet do domácností, bez které žádné zrychlení internetu není možné, je nutnou podmínkou zlepšení ekonomiky celého kraje. Nedávné zkušenosti při práci lidí z domu v době mimořádných opatření jasně ukazuje, jak se má moderní infrastruktura rozšiřovat. Rychlý internet v každé domácnosti zlepší konkurenceschopnost a zaměstnanost v našem kraji nejen v rámci naší země, ale i v rámci celé Evropy. Konkrétně povinné ukládání chrániček na optiku na rychlý internet do každé nově budované cyklostezky, připokládání optiky ke kanalizacím, elektrokabelům, vodovodům a dalším liniovým stavbám je mnohem produktivnější a bezpečnější, než postupné zahušťování radiového pásma dalšími spoji.

V kraji máme vybudováno mnoho kvalitních cyklostezek. Další rozvoj budeme samozřejmě podporovat, ale je nutné dodělat urychleně trasy, které umožní pospojování již vybudovaných úseků do smysluplných celokrajských tras.

V dnešní době sní premiér, sní hejtman, a přitom by nenáročnou změnou legislativy šlo nakombinovat „těžkou“ a „lehkou“ dopravu na železnici a tím vytvořit vlakotramvaj. Hned se nabízí propojení Lutína a Olomouce, Kostelce a Senice, Horky, Řepčína a Olomouce po ulici Kosmonautů. Na území kraje by se našlo mnoho dalších úseků, které by v konečném důsledku ušetřily peníze za dopravní obslužnost v rámci kraje, zlevnily hromadnou dopravu a zlepšením dopravy do zaměstnání opět ušetřily peníze občanům.