Sociální oblast a školství

Ing. Martin Jirotka

je absolventem Vojenské akademie v Brně v oboru informačních technologií. V rámci svého působení v AČR pracoval v tomto oboru na všech funkcích přes technické, programátorské až po manažerské. V roce 2012 se rozhodl změnit obor své působnosti a začal pracovat v agentuře domácí péče.

V roce 2015 vstupuje do SPD, kde je nyní zastupitelem v krajském městě Olomouc, členem sociální komise Rady města Olomouce a členem pracovní skupiny Senioři na Olomouckém kraji.

„Ve svém zaměstnání pracuji převážně se seniory. Za 8 let v této práci jsem se setkal a setkávám s mnoha osudy našich starších spoluobčanů. S těmi, jež zůstali osamoceni a opuštěni svými blízkými, s těmi, jež na stáří rezignovali, ale i s těmi, kteří berou stáří s nadhledem a jsou vděčni za pomoc, která se jim poskytuje. Tímto získávám čím dál více zkušeností, ze kterých si pomalu skládám obrázek o jejich životě v našem městě i kraji.“

 

Pane zastupiteli, co byste změnil v sociální oblasti v Olomouckém kraji?

Na úvod je nutno říci, že sociální oblast v rámci kraje má své specifické místo. V rámci financování sociálních služeb kraj přerozděluji více jak miliardu korun. Dále je kraj zřizovatelem krajských zařízení pro seniory a postižené či hendikepované občany. Kraj financuje i řadu individuálních projektů v sociální oblasti. Vzhledem k tomu, jak počet obyvatel seniorského věku narůstá, je nutná i vyšší účast kraje. Zde podporujeme výstavbu nového krajského zařízení pro seniory. Budeme podporovat i provoz soukromých zařízení jejich novým zařazení do krajské sítě sociálních služeb, čímž jim umožníme žádat o dotace. Budeme též podporovat výstavbu malometrážních bytů pro seniory z dotačních programů na krajských pozemcích. V neposlední řadě budeme nadále podporovat širokou škálu služeb určených pro naše občany v jejich sociálním prostředí, ať už se jedná o seniory, nemocné, či hendikepované občany.

 

A kde na to chcete vzít finance?

Především je zde příslib, že suma peněz do sociálních služeb se bude z rozpočtu MPSV pro jednotlivé kraje průběžně zvyšovat. Dále bychom v rámci přidělování dotací více podpořili ty služby a zařízení, které poskytují přímou péči těm, co ji skutečně potřebují. Omezili bychom dotace službám s celostátní působností, které jen navyšují počet podobných služeb se sídlem v našem kraji. U individuálních projektů bychom přehodnotili jejich potřebnost.

 

A na rodiny s dětmi nezapomínáte?

V žádném případě. Naše hnutí je velkým zastáncem tradiční rodiny a rozhodně v rámci kraje budeme podporovat ty služby a programy, které mladým rodinám pomáhají. Prorodinná politika je naší prioritou.

 

Máte nějaké řešení na fenomén bezdomovectví?

Bezdomovci jsou velkým sociálním problémem nejen ve velkých městech našeho kraje, ale už i v menších obcích. Každá místní správa se snaží řešit tento problém, jak nejlépe umí. Vzhledem ke své práci v sociální komisi jsem přesvědčen o tom, že žádný občan, který opravdu nechce žít na ulici, nemusí. Kraj dotuje veškeré služby, které umožňují návrat do normálního života. Pak je zde ale skupina takových, které nedodržují žádné zákony, vyhlášky a nařízení a vymahatelnost práva je u nich nemožná. Pro tuto skupinu bychom chtěli v rámci kraje, který má možnost navrhovat zákony, navrhnout nové uzákonění Zákazu pobytu v daném místě s trestním postihem, který byl před pár lety ze zákonů vyjmut.

Co by jste změnil v oblasti školství?

Ve školství je nutná  podpora investičních projektů do odborného a technického školství, podpora mimoškolního vzdělávání a smysluplného využití volného času a rozhodně nepodpořím aktivity a projekty „politických neziskovek" a jiných subjektů, které ideologizují školství v propagování multikulturalismu a genderu.

A závěrem?

Rozhodně musíme více dotovat služby, které poskytují přímou péči hendikepovaným,  nemocným a seniorům. Ukončit podporu nepřizpůsobivých a vyplácení neadresných dávek. Odmítáme pozitivní diskriminaci a zvýhodňování tzv. diskriminovaných menšin. 

Je potřeba dobře zvážit komu dáte svůj hlas, kdo vás bude zastupovat v krajském zastupitelstvu, a kdo je schopen nejenom slibovat, ale v sociální oblasti pro naše občany mnohé uskutečnit.