Zdravotnictví

Dan Chromec

49 let
předseda OK SPD Přerov

Pracuje přes 15 let ve firmě MEDEOR laboratoře s.r.o. Je v každodenním styku s lékaři, zdravotnickým personálem a především pacienty. Má tak možnost vnímat, co jednotlivé skupiny trápí a na základě osobních poznatků účinně hledat prostředky, které by vedly ke zlepšení lékařské péče, podpory zdravotního personálu a především spokojenosti pacientů.

V roce 2018 kandidoval do zastupitelstva statutárního města Přerov.

 

Zdravotnictví 

Přes patnáct let pracuji v laboratorní firmě, kde jsem v každodenním styku s lékaři, zdravotnickým personálem a především pacienty. Vnímám kritický stav  v poskytování péče praktických lékařů pro dospělé a děti. Kraj musí podporovat opatření pro doplnění praktických lékařů, zubařů a dětských lékařů. Musí investovat do zdravotnického personálu a jeho vzdělávání a podporovat vznik nových ordinací praktických  lékařů a specialistů. Jde o potřebu dostupnosti lékařské péče na území kraje tak, aby byla v kvalitní úrovni dostupná v celém regionu na stejné úrovni.

Dotací absolventů lékařských fakult v době získávání jejich atestací je možné vytvořit zájem o obor praktického lékaře. Taktéž vyrovnání plateb za výkony zubních lékařů v méně atraktivních místech kraje by pomohlo zastavit jejich odliv do velkých měst.

 V Olomouckém kraji je nutné:

  • podporovat opatření pro doplnění praktických lékařů, zubařů a dětských lékařů
  • nutně investovat do zdravotnického personálu a jeho vzdělávání
  • společně s obcemi podporovat vznik nových ordinací lékařů
  • uvolnit dostatečné množství prostředků v rámci technického vybavení Zdravotnické záchranné služby
  • v rámci kvalitní zdravotní péče nesmíme zapomenout na preventivní opatření, která by měla vést k širší informovanosti občanů o rizikových faktorech, které mohou negativně ovlivnit jejich zdravotní stav (zdravý životní styl, kurzy první pomoci, prevence rakoviny)
  • v rámci zdravého vývoje populace je nutné všemi prostředky bojovat proti všem závislostem, které nepříznivě ovlivňují zdraví občanů (drogy, alkoholismus)

Všechny tyto kroky by měly vést k naplnění hlavního cíle, což je: dostupná lékařská péče pro všechny občany Olomouckého kraje.

Volební hesla:

Kraj musí zabezpečit kvalitu a dostupnost zdravotní péče.

STOP rušení oddělení a pohotovostí!

Budeme hlídat kvalitu a dostupnost zdravotní péče!